Welkom bij Climate Campus

Het gedachtegoed van de Climate Campus en de manier waarop de Climate Campus (samen)werkt, is samengevat in een propositie:

Netwerk

Wij zijn de Climate Campus, een netwerk van overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven.
In het netwerk werken we vernieuwend samen voor een klimaatbestendige IJssel Vechtdelta. Daardoor versnellen we klimaatadaptatie, brengen we andere maatschappelijke vraagstukken verder en stimuleren we nieuwe economie.

Slim samenwerken

De Climate Campus heeft een stichting die het netwerk helpt om de innovatie en implementatiekracht te verbinden en te vergroten. De stichting brengt uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners samen.
Uniek is de actieve koppeling van het professionele netwerk met de lokale gemeenschap. Door belangen, kennis en geld te matchen, ontstaat nieuwe kennis en wordt werk met werk gemaakt.

Ambitie

De compacte IJssel Vechtdelta omvat zowat alle watervraagstukken van Nederland in één gebied. De ideale proeftuin voor klimaatadaptatie.
De Climate Campus wil dé kweekvijver zijn voor nieuwe kennis, producten, diensten en talent op het terrein van water en klimaat, een demonstratiedelta van internationale betekenis.